“Lito umire”  je ljubavna balada koju sam predstavio ljetos na 22. Večerima dalmatinske šansone te za nju primio svoju 28. “šibensku“ nagradu, ovaj put za najbolje kantautorsko djelo.

glazba | Josip Radić
tekst | Neno Belan
aranžman | Olja Dešić
produkcija | Neno Belan
snimljeno u studiju GARAŽA (Rijeka) i MARATON (Rijeka)

director | Filip Filković
producer | Renata Lučić
production | More-Magnets
dop / editing | Filip Filković
dop (studio) | Magdalena Ptiček
makeup | Andrea Šundov
camera assist | Zvonimir Murković
scenography: Hana Grebenar – Iva Maria Jurić
location manager: Sanja Bistričić

Novi spotovi Što je novo